حادثه ای خطرناک درکوله سنگی زاهدان مثل حادثه  نصرت آباد می تواند  در حال وقوع باشد

شبانگاه است عقربه ساعت 10 را نشان می دهد تقویم 4تیرماه  برابر با24 ژوئن اعلام مکند  4دستگاه کامیون و 6دستگاه اتوبوس نوبت بازرسی هستند  مکان ایست بازرسی نصرت آباد  در 110 کیلومتری  زاهدان است .یک دستگاه تریلر حامل سوخت که از کرمان به سمت زاهدان  در حرکت بود درایست بازرسی نصرت آباد راننده، کنترل تریلر را از دست میدهد  ودر اثر برخورد باکامیون متوقف باعث ایجاد حادثه وجاری شدن حدود 30هزار لیتر ماده سوختی و انفجار و آتش سوزی می شود  که دراین حادثه تلخ وغم انگیز حدود 100نفر در حادثه سوختند وازبین رفتند و 107 نفر مجروح شدند  حال مسئولان عزیز ومحترم توجه نمایند، درست است که از آن حادثه حدود 10 سال می گذرد وهمه چیز به فراموشی سپرده شده است ایا فکر کرده اید ایست بازرسی کوله سنگی زاهدان چگونه است  اگر مشابه آن حادثه تکرار شود  و ساعات پایانی روز منتهی به یک تعطیلی 2یا3 روزه باشد و حدود صدها خودرو در صف ایست بازرسی باشند  وآن شیب وپیچ ایجاد شده راه موقت وکنار گذر  تریلر حامل سوخت  که در روزهای

ممنوعیت ترافیکی که تردد آن آزاد است کنترل ازدست راننده خارج شود هزاران نفر درآتش خواهند سوخت درحالی که حدود 2-3سال است که کنده کاری کوه متوقف شده است