آموزش وپرورش و کمبودهایی که باید برطرف شود

 

  آموزش وپرورش و کمبودهایی که باید برطرف شود

 

در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز می کنیم که تغییر و تحولی برای بهبود مشکلات آموزش وپرورش ایجاد نشده است. درحال حاضر مدارس کشور در کلیدی ترین بحث سلامت و تندرستی، با کمبود مربی بهداشت روبه رو هستند.

بنابه گفته مسئولان آموزش وپرورش درحال حاضر مدارس کشور با کمبود ١۴هزار مربی بهداشت مواجه است؛ همچنین آمارها موید این مسئله است که کمبود ۶٧ هزار مربی پرورشی باعث شده است که به ازای هر ٩۶ دانش آموز یک مربی پرورشی وجود داشته باشد، درحالی که براساس آیین نامه های موجود باید به ازای هر ٧٠ دانش آموز،یک مربی پرورشی به فعالیت بپردازد. همچنین کمبود ٢١هزار معلم ورزش بحث تربیت بدنی در مدارس را به حالت نیمه تعطیل درآورده است. بنابراین درحالی به استقبال سال تحصیلی جدید می رویم که هیچ اقدامی برای رفع این کمبودها صورت نگرفته است. کمبود اعتبارات و معضل نیروهای مازاد در برخی کلان شهرها در کنار درک نکردن عمق فاجعه نبود مربی بهداشت و معلم ورزش و مربی پرورشی در تعداد بسیاری از مدارس کشور باعث شده است که ما همچنان با این کمبودها مواجه باشیم. حتی راهکارهایی که برای برون رفت از این مشکل بارها پیشنهاد شده است نیز نشان از این دارد که اهمیت سلامت جسم و روان و شادابی دانش آموزان، آن طور که باید و شاید بر مسئولان نمایان نشده است.

چرا که استفاده از نیروهای مازاد در آموزش وپرورش برای استفاده در دروس و مباحث تخصصی مثل تربیت بدنی یا مسائل پرورشی و بهداشت که به تعبیر بسیاری از مسئولان آموزش وپرورش انتخاب بین بد و بدتر است، نه تنها مشکل را حل نمی کند که بر دامنه مشکلات می افزاید. فراموش نکنیم که ما در مقابل سلامت جسمی، روانی و مصون ماندن دانش آموزان در مقابل آسیب های اجتماعی مسئول هستیم پس باید رفع کمبود نیروی انسانی در بحث بهداشت، ورزش و پرورشی را در رأس امور قرار دهیم.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید